François Gay straat 279 | Rue François Gay 279 | 1150 Brussels | Belgium info@climext.be 0032 2 731 17 11

Misting solutions

Algemene verkoopvoorwaarden

Toepassingsgebied

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen van producten/diensten uitgevoerd door Climext Misting Solutions tussen deze laatste en haar klanten.

Bestellingen

Elke bestelling geplaatst door de klant is onderhevig aan de aanvaarding door Climext Misting Solutions.
Climext Misting Solutions behoudt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren.

Prijzen

De prijzen van producten/diensten worden aangeduid in euro en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Verzendkosten of andere bijkomende kosten zijn voor rekening van de klant, tenzij anders vermeld.

Betaling

Betalingen moeten worden uitgevoerd volgens de overeengekomen voorwaarden bij de bestelling.
Bij betalingsachterstand kunnen boetes worden toegepast.

Levering

De leveringstermijnen worden louter ter informatie gegeven en kunnen variëren.
PAP Partners BVBA is niet verantwoordelijk voor vertragingen in de levering die te wijten zijn aan derden of aan gebeurtenissen buiten haar controle.

Garantie

Climext Misting Solutions garandeert de conformiteit van de verkochte producten/diensten volgens de geldende wetgeving.
Deze garantie dekt geen schade als gevolg van verkeerd gebruik of nalatigheid van de klant.

Herroepingsrecht

De klant heeft een herroepingstermijn van 14 dagen vanaf ontvangst van het product om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, tenzij wettelijke uitzonderingen van toepassing zijn.

Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten/diensten blijven eigendom van PAP Partners BVBA.

Geschillen

In geval van een geschil zal eerst een poging tot minnelijke schikking worden gezocht alvorens juridische stappen te ondernemen.

Wijziging van de algemene voorwaarden

Climext Misting Solutions behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De nieuwe voorwaarden zijn van toepassing op toekomstige bestellingen.
Door een bestelling te plaatsen, erkent de klant de voorliggende algemene verkoopvoorwaarden te hebben gelezen en zonder voorbehoud te aanvaarden.

Gedaan te Brussel, op 25-12-2023

Climext Misting Solutions