Brusselsesteenweg 315 - 3090 0verijse - Belgium info@climext.be 0032 2 731 17 11

Climext Belgium

Brandbestrijding

De hogedruk watermist

De hogedruk verneveling wordt gebruikt voor brandbeveiliging. De hogedruk nevel heeft een sterke energie-absorptiecapaciteit (2 MJ / kg water).

De hogedruk watermist :
   > wordt gebruikt om een beginnende brand stikken.
   > absorbeert warmtestraling om de verspreiding van het vuur stapsgewijs te verhinderen.
   >wast het stof en giftige dampen.
   > gebruikt minder water dan een conventioneel sprinklerinstallatie en vermindert waterschade.
   > sterk vermindert het risico van een explosie en backdraft.
Onze faciliteiten voldoen aan de norm 13.792 Cent.

REFERENTIE